Οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος -ποιες θα αναπτυχθούν ταχύτερα την επόμενη δεκαετία

Οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος -ποιες θα αναπτυχθούν ταχύτερα την επόμενη δεκαετία

Του Karsten Strauss 

Περίπου εκατό χρόνια πριν, οι πιο συνηθισμένες θέσεις απασχόλησης περιλάμβαναν θέσεις στην παραγωγή, τη γεωργία και τις τεχνικές υπηρεσίες. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, στους υπολογιστές και στις κατασκευές ολοένα αυξάνονται. Η τεχνολογία και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας σημαίνουν ότι το εργατικό δυναμικό εξελίσσεται συνεχώς.

Μία νέα έκθεση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις βιομηχανίες που πρόκειται να αναπτυχθούν που συνέταξε το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών για την Εργασία (BLS) δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη φροντίδα του γηράσκοντος πληθυσμού, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συντήρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να σημειώσουν μεγάλη ανάπτυξη.

Το Indeed.com -η μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας που έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα της- έκανε μια ανάλυση των τελευταίων στοιχείων του Αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών, επισημαίνοντας ορισμένες θέσεις εργασίας που αναμένεται να αναπτυχθούν γρήγορα, καθώς και μερικές που θα αναπτυχθούν με αργό ρυθμό.

10. Μαθηματικοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 29,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 2.730 εργαζόμενοι

9. Developers Λογισμικού 
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 30,5%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 794.000 εργαζόμενοι

8. Βοηθοί φυσικοθεραπευτών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 30,8%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 85.580 εργαζόμενοι

7. Στατιστικολόγοι
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 33,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 33.440 εργαζόμενοι

6. Νοσηλευτές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 36,0%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 150.230 εργαζόμενοι

5. Προσωπικοί φροντιστές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 1.492.250 εργαζόμενοι

4. Οικιακοί βοηθοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 104.050 εργαζόμενοι

3. Κατ’ οίκον φροντιστές υγείας
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 46,7%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 814.300 εργαζόμενοι

2. Τεχνικοί ανεμογεννητριών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 96,1%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 4.580 εργαζόμενοι

1. Τεχνικοί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 105,3%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 8.870 εργαζόμενοι

Τα δύο επαγγέλματα που αναμένεται να γνωρίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης συγκριτικά με τα σημερινά τους επίπεδα, είναι οι τεχνικοί εγκατάστασης ηλιακών φωτοβολταϊκών και οι τεχνικοί επισκευής ανεμογεννητριών, επαγγέλματα τα οποία αναμένεται να αναπτυχθούν κατά 105,3% και 96,1% αντίστοιχα. Αλλά και τα δύο αυτά επαγγέλματα απασχολούν μόνο ένα μικρό αριθμό Αμερικανών - λιγότερους από 9.000 εργαζόμενους το καθένα, σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία.

Οι κατ’ οίκον φροντιστές υγείας -που παρέχουν στα άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους υπηρεσίες όπως το μπάνιο, το ντύσιμο και η περιποίηση- κατατάσσονται στην τρίτη θέση της λίστας και το επάγγελμα αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 46,7% την επόμενη δεκαετία. Αυτό το επάγγελμα απασχολεί περίπου 814.000 εργαζόμενους.

Από τις δέκα πρώτες θέσεις της λίστας με τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται ταχύτερα, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις. "Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, η ανάγκη των ανθρώπων για υπηρεσίες υγείας θα αυξηθεί", λέει ο Jed Kolko, επικεφαλής οικονομολόγος της Indeed.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, ο Kolko διαχώρισε τις θέσεις εργασίας σε πέντε κατηγορίες βάσει των απολαβών που προσφέρουν αυτά τα επαγγέλματα κατά μέσο όρο. Αυτό που ανακάλυψε, ήταν ότι οι θέσεις εργασίας με υψηλότερους μισθούς αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτερα, ακολουθούμενες από τις αμειβόμενες με το χαμηλότερο μισθό θέσεις εργασίας. Η βραδύτερη ανάπτυξη αναμένεται στις θέσεις εργασίας της μεσαίας κατηγορίας, με τους μισθούς μεσαίων επιπέδων. "Ορισμένες από τις θέσεις εργασίας στην κατηγορία με τους υψηλότερους μισθούς περιλαμβάνουν επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, στους υπολογιστές και τα μαθηματικά", εξήγησε ο Kolko. "Ορισμένες από τις θέσεις εργασίας στην κατώτερη κατηγορία περιλαμβάνουν κάποιες προσωπικές υπηρεσίες και εργασίες προσωπικής φροντίδας, όπως οι κατ’ οίκον φροντιστές υγείας".

Οι θέσεις εργασίας με αργή ανάπτυξη

"Η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας, από άποψη απόλυτων αριθμών, είναι οι θέσεις σε υπηρεσίες γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης", λέει ο Kolko. "Οι θέσεις εργασίας που έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία... γραμματείς και βοηθοί για την εκτέλεση διοικητικών εργασιών, θέσεις εργασίας στην καταχώρηση δεδομένων". Οι άνθρωποι σήμερα στέλνουν μόνοι τους τα mails τους και τηρούν το δικό τους πρόγραμμα, ενώ η βαρετή δουλειά γραφείου συχνά αντικαθίσταται από την ευκολία της τεχνολογίας, εξηγεί.

Φύλο και θέσεις εργασίας

Πολλές από τις θέσεις εργασίας που αναμένεται να παρουσιάσουν αργή ανάπτυξη είναι αυτές που απασχολούν υψηλό ποσοστό γυναικών. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με όσες αναμένεται να αναπτυχθούν γρήγορα. "Κατά μέσο όρο", λέει ο Kolko, "οι θέσεις εργασίας που παραδοσιακά καταλαμβάνονται από γυναίκες αναμένεται να αυξηθούν γρηγορότερα από τις θέσεις εργασίας που παραδοσιακά κατέχουν οι άνδρες". Αυτές περιλαμβάνουν θέσεις στον κλάδο της υγείας και της προσωπικής φροντίδας. "Ο κλάδος που αναμένεται να χάσει θέσεις εργασίας είναι η παραγωγή, δηλαδή θέσεις σε εργοστάσια παραγωγής, οι οποίες είναι σε συντριπτικό βαθμό αντρικές εργασίες".

Πολιτική και θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την ανάλυση της Indeed, όσο πιο πυκνοκατοικημένη είναι μια κοινότητα, τόσο ταχύτερη είναι η αύξηση της απασχόλησης εξαιτίας του είδους των θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε αυτές τις περιοχές. Η πολιτική πόλωση μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, λέει ο Kolko. "Οι περιοχές που ψήφισαν υπέρ του Trump, έχουν επαγγέλματα που είναι πιθανό να αναπτυχθούν πιο αργά".

Σε περιοχές όπου ο Πρόεδρος Trump κέρδισε με 20 μονάδες διαφορά, το 16% των εργαζομένων απασχολούνταν σε επαγγέλματα των οποίων η ανάπτυξη είναι αργή ή συρρικνούμενη, ενώ σε περιοχές που ψήφισαν τη Hillary Clinton, μόνο το 13,2% των εργαζομένων βρίσκονται σε τομείς με αργή ή συρρικνούμενη ανάπτυξη.