Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Με πολυετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού η Optimal έχει φτάσει σήμερα να προσφέρει 360 εξειδικευμένες, ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Δούκας. 

Ο ίδιος σημειώνει ότι για να μπορέσουν οι νέες, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν το θετικό επενδυτικό κλίμα απαιτείται να προσελκύσουν, αλλά και να διατηρήσουν, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό.

Επισημαίνει ταυτόχρονα ότι ο ρόλος του CEO είναι κομβικός για τη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών, ενώ τονίζει πως αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

- Η Optimal διαθέτει μια πολυετή πορεία, η οποία φθάνει πίσω στο 2005. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι κεντρικοί πυλώνες της δραστηριότητάς της;  

H Optimal ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει 360 εξειδικευμένες ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικοί πυλώνες των υπηρεσιών μας είναι το Talent Acquisition, η Διαχείριση του εργατικού δυναμικού μιας εταιρείας, η Ανάπτυξη και η επανατοποθέτηση στελεχών, η δημιουργία συστημάτων HR και η Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού και πρόσφατα οι υπηρεσίες εφαρμοσμένης Νευροεπιστημης και συγκεκριμένα neuromarketing, neuroHR  και Neuro Safety.

Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα της GiGroup, της TACK TMI Και την Career Star Group, όλες μεγάλες πολυεθνικές στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες σε ό,τι αφορά την ανίχνευση και την αξιοποίηση του ταλέντου;

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Για να μπορέσουν οι νέες, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν το θετικό επενδυτικό κλίμα απαιτείται να προσελκύσουν, αλλά και να διατηρήσουν, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό. Είναι απαραίτητο να αναπτύξουν στοχευμενες πολιτικές προσέλκυσης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του στελεχιακου τους δυναμικού.

Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουν συγκεκριμένες και στοχευμενες  πολιτικές ανάπτυξης εντός των εταιρειών και κυρίως να ακούσουν τις νέες γενιές που έχουν διαφορετικές ανάγκες και πολύ πιο αναπτυγμένες δεξιότητες αλλάζοντας και προσαρμόζοντας τις δομές τους και τα συστήματα τους ώστε να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους

- Η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας εταιρείας. Πόσο συχνά θα πρέπει να εκπαιδεύονται και ποια η ανταπόκριση του εργατικού δυναμικού στα εκπαιδευτικά σεμινάρια; Ποια είναι η εμπειρία σας πάνω σε αυτό τον τομέα;

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά μέσα στον χρόνο και η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διάρκεια. Όχι πολλές ώρες συνεχόμενες, άλλα λίγες ώρες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτός είναι και ο λογος που εμείς επιλέγουμε να δημιουργούμε εκπαιδευτικά ταξίδια με την μεθοδολογία του blended learning για να είναι διαδραστικά και ενδιαφέροντα. Το εργατικό δυναμικό διψάει για μάθηση και ειδικά σε soft skills.

Η εμπειρία μας λεει ότι οι εργαζόμενοι ζητάνε την εκπαίδευση και είναι ένας λόγος να επιλέξουν έναν εργοδότη. Επίσης οι εταιρείες που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους έχουν ταλέντα μέσα στην εταιρεία με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Έτσι χτίζουν και ένα δυνατό Employer Branding.

- Πέραν της ευρείας διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας, πόσο έχει αλλάξει η πανδημία την κουλτούρα, αλλά και τον ρόλο της ηγεσίας ενός οργανισμού;

Η πανδημία είχε καταλυτικό ρόλο ώστε να επισπευσθούν αλλαγές που νομοτελειακά θα ερχόντουσαν. Η Ηγεσία ενός οργανισμού πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα εποχή και οι ηγέτες να γίνουν οι εκφραστές αυτής της νέας εποχής. Οι αλλαγές που απαιτούνται είναι μεγάλες γιατί έρχονται και αγγίζουν τη καρδιά της κουλτούρας των οργανισμών. Οι νέες γενιές εκτός από ψηφιακές  είναι και γενιές που επιζητούν την καθοδήγηση, την αναγνώριση, την ποικιλία, την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αλλά κυρίως γενιές με βαθιά αξιακα κίνητρα. Οι νέοι πια πρέπει να πιστεύουν στην εταιρεία για την οποία εργάζονται και στο όραμα της, θέλουν να καταλαβαίνουν και να υπηρετούν μια ιδέα που να έχει απαραίτητα και κοινωνικό αντίκτυπο. Οι διαφορετικές αυτές προτεραιότητες θα έχουν σύντομα μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα και μόνο οι εταιρείες και οι ηγέτες που θα το καταλάβουν θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν. Οι Ηγέτες πρέπει να είναι μέντορες και εκφραστές αξίων που με τη σειρά τους γίνονται συμπεριφορές, κανόνες και τελικά κουλτούρα.

- Ποιο μοντέλο εργασίας θεωρείτε ότι θα είναι στο εξής περισσότερο αποτελεσματικό για τη λειτουργία ενός οργανισμού με δεδομένη τη δυνατότητα "επιστροφής στο γραφείο" μετά από μία μακρά περίοδο τηλεργασίας;

Η Πανδημία άλλαξε το τρόπο που εργαζόμαστε με πολύ απότομο τρόπο, οι ισορροπίες δεν έχουν βρεθεί ακόμα, το υβριδικό μοντέλο σε διαφορετικές διαστάσεις είναι σίγουρα αυτό που θα επικρατήσει. Είναι απαραίτητο οι ηγέτες να ακούν και να μετρούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, φροντίζοντας να προσαρμόζουν με πολιτικές agile το μοντέλο τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς τους και τη φύση των εργασιών. Οι εταιρικές διαδικασίες και πολιτικές πρέπει να δομούνται έτσι ώστε ακόμα και εργαζόμενοι με τηλεργασία να νιώθουν και να είναι μέρος και κοινωνοί της κουλτούρας της κάθε εταιρείας να μην χάνουν ευκαιρίες  mentoring, coaching και να μην φτάνουν να μη νιώθουν μέλη ομάδας. 

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Ο ρόλος του CEO είναι κομβικός για τη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών. Συγχρόνως αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Ο CEO πρέπει να είναι ο κύριος Πρεσβευτής των αξιών μιας επιχείρησης και προς το εσωτερικό της, αλλά και προς την αγορά και το κοινωνικό σύνολο, να λειτουργεί ως μέντορας προς το ανθρώπινο δυναμικό, να μετουσιώνει το όραμα της ομάδας σε συμπεριφορές, κανόνες και τελικά να είναι ο καταλυτής της δημιουργίας της κουλτούρας μιας εταιρείας. Μια κουλτούρα που είναι εστιασμένη στη δημιουργική ανάπτυξη των στελεχών και δίνει χώρο για πρωτοβουλίες, συμμετοχή στις αποφάσεις, ποικιλία και agility στο τρόπο εργασίας και συνεχή εκπαίδευση και ανατροφοδότηση είναι αυτή που θα διατηρήσει και θα προσελκύσει τα ικανότερα στελέχη της αγοράς εργασίας.

* Ο Αλέξης Δούκας είναι μέλος του CEO Clubs Greece

Περισσότερα από Forbes

Γ. Σπυρόπουλος (OCTANE): Οι προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν απαιτούν μια εφαρμοσμένη, ευέλικτη στρατηγική

Στο σημερινό αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον θα επιβιώσουν οι πιο προσαρμοστικοί, εξωστρεφείς και ευέλικτοι οργανισμοί, σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της OCTANE.

Andrea Rotunno (ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού): Οι ανάγκες ρευστότητας δεν περιορίζονται σε περιόδους κρίσης

Η ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 2 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθήκων διεθνώς, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.

Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas): Καινοτομίες, Υψηλοί Στόχοι και Ανάπτυξη Ταλέντων

Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ITF Hellas θέτει νέους στόχους με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Gabor Bognar (TotalEnergies): Η Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα για την στρατηγική των πολλαπλών ενεργειών μας

Αλλά και την ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Gabor Bognar, Managing Director της TotalEnergies Marketing Hellas.

CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης που εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές.

Γιάννης Δημαράκης (Scotwork): Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι "τέχνη"

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρείν είναι αναρίθμητες και στην πλειονότητά τους απαιτούν καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν.

Αντώνης Αυγερόπουλος (Nespresso): Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

Το 2023 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις πωλήσεις της Nespresso που προσβλέπει σε μια ακόμη καλή χρονιά το 2024.

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.