Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθήκων διεθνώς, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όλο και πιο απαιτητικός καθώς τα μέλη του καλούνται πλέον να συμβάλλουν αποφασιστικά και υπεύθυνα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής των εταιριών που ηγούνται, την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων, την ανεύρεση νέων πόρων και την καθοδήγηση του εταιρικού οράματος μέσω του εντοπισμού νέων ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το CEO Clubs Greece είχε ήδη προβλέψει από το 2021 την επερχόμενη αναβάθμιση του ρόλου του ΔΣ στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη μακροχρόνια δυναμική πορεία της κάθε εταιρίας, καθώς και το κενό στην ανάπτυξη σημερινών και μελλοντικών μελών ΔΣ, ιδιαίτερα στην Ελληνική αγορά, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες απαιτήσεις.  Με την ίδρυση της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice), της εκπαιδευτικής δηλαδή πλατφόρμας του Club, ο οργανισμός λάνσαρε αμέσως και το πρώτο του εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στο Board Practice Development, το οποίο αποτελείται από τρεις ενότητες (courses) και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη θεωρία με την πράξη. Τρία χρόνια μετά, με τη δεύτερη κατά σειρά ολοκλήρωση του τρίπτυχου αυτού προγράμματος, το Board Practice Development Program έχει εξελιχθεί πλέον σε ναυαρχίδα του School of Leadership Practice, καθώς και σε θεσμό και σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για τα σημερινά ή εν δυνάμει μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη ενότητα του προγράμματος εστιάζει στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας (effectiveness) ενός μέλους ΔΣ, ενώ η δεύτερη στη διαμόρφωση ουσιαστικής εταιρικής παρουσίας μέσω της προστασίας της εταιρικής φήμης (reputation).  Τέλος, η τρίτη ενότητα αναλύει την εξασφάλιση ενός υγιούς εταιρικού μέλλοντος μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων στρατηγικής ηγεσίας (strategic leadership) των μελών ενός ΔΣ και βοηθά τους συμμετέχοντες να μετατραπούν σε καταλύτες στρατηγικής αλλαγής ακονίζοντας την ικανότητά τους να ορίζουν την πλέον κατάλληλη κατεύθυνση προς την οποία θα μπορεί να κινηθεί επιτυχώς η εταιρία τους στο μέλλον, να σχεδιάζουν το απαραίτητο πρόγραμμα διαδοχής (succession planning) και να καλλιεργούν εταιρική κουλτούρα με άξονα την καινοτομία. 

Διευθυντής του προγράμματος είναι ο κ. Andrew Kakabadse, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Henley Directors’ Forum και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University. Η υλοποίηση του Board Practice Development Program υποστηρίζεται και από τον κ. Μιχάλη H. Oικονομάκη, Εκτελεστικό Πρόεδρο του ΔΣ της Πέτρος Πετρόπουλος κα Chairman Practitioner του προγράμματος, καθώς και την κα Nada Kakabadse,
Kαθηγήτρια πολιτικής, διακυβέρνησης, και ηθικής στο Henley Business School.  Συνδυάζοντας θεωρία, η οποία βασίζεται σε εκτενή έρευνα και ανάλυση πρακτικών από 12.500 επιχειρήσεις και 5.000 Διοικητικά Συμβούλια σε 43 χώρες, με την πρακτική μελέτη case studies, συγκεκριμένων εμπειριών και πιθανών λύσεων σε προβλήματα που δύνανται να αντιμετωπίσουν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων  στη χώρα μας, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις ηγετικές τους ικανότητες και ενδυναμώνουν την αξία και συμβολή τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εταιρίας τους.

Με μία επιπλέον κίνηση-ματ, από το 2023 το CEO Clubs Greece ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα αυτό, αρχικά πλαισιώνοντάς το από ενδελεχή ανάλυση (assessment) των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντος και ατομικά coaching sessions μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών. Η σημαντικότερη όμως καινοτομία ήταν η συνεργασία με τις παγκοσμίου εμβέλειας συμβουλευτικές εταιρείες KPMG και RSM με σκοπό οι απόφοιτοι και των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων του Board Practice Development Program να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν assessment του κάθε CEO ως πιθανό υποψήφιο σε θέσεις ΔΣ, αντίστοιχη καθοδήγηση για τη βελτίωση της τοποθέτησής του (positioning) στην Ελληνική αγορά, προώθηση τους ως υποψηφίους  σε θέσεις ΔΣ που διαχειρίζονται η KPMG και η RSM, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εταιρεία και σχετίζονται με τις απαιτήσεις και την διακυβέρνηση (governance) θέσεων ΔΣ στην Ελλάδα. 

Με τις παραπάνω επιπρόσθετες υπηρεσίες, το πρόγραμμα μετετράπη πλέον σε μία πρωτοποριακά ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και κυρίως πραγματιστική εμπειρία, βοηθώντας τους συμμετέχοντες στην εταιρική διακυβέρνηση των οργανισμών τους αλλά και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να κατανοήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους και να προάγουν περαιτέρω την προσωπική επαγγελματική τους διαδρομή.

"Όλες οι διεθνείς μελέτες, καθώς και αυτές που διενεργούνται στην Ελληνική αγορά – για παράδειγμα, τα προσωρινά αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει αυτήν την περίοδο η KPMG Greece με την Taolin (The Art of Learning International) – αποδεικνύουν με όλο και μεγαλύτερη έμφαση τον εξελισσόμενο ρόλο των Διοικητικών Συμβουλίων και τη στρατηγική σημασία του οργάνου αυτού στην επιτυχία της κάθε εταιρίας," σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. "Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής περιγραφή των καθηκόντων ενός μέλους ΔΣ, των ικανοτήτων που πρέπει να έχει ή που συνδυαστικά θα πρέπει να έχει ένα ΔΣ ως συλλογικό όργανο, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει ένα ΔΣ να ακολουθεί, είναι ενδεικτικά της υστέρησης που παρατηρείται στην αναβάθμιση και τον επαγγελματισμό των ΔΣ σε σχέση με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. 

Είμαστε περήφανοι, λοιπόν, που το CEO Clubs Greece διέγνωσε άμεσα και έγκαιρα το κενό αυτό στην Ελλάδα και δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη, με τη δεύτερη σειρά αποφοίτων του, συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των ΔΣ στη χώρα μας και, παράλληλα, στην αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας που δυστυχώς ακόμα περιορίζει το ρόλο των μελών του ΔΣ, ιδιαίτερα στις οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, το Board Practice Development Program επιβεβαιώνει εμπράκτως την υπόσχεσή μας να προσφέρουμε διαρκώς στα μέλη μας ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ η ενθουσιώδης ανταπόκριση των CEOs μάς τιμά και αποτελεί άλλη μία "ψήφο εμπιστοσύνης" στο όραμα και τις προσπάθειές μας. Το γεγονός ότι το 15% των μελών μας έχει ήδη αποφοιτήσει από το τρίπτυχο πρόγραμμα ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον μία ενότητα συνάδει με μία ευρύτερη τάση τόσο στην Ελληνική όσο και την παγκόσμια αγορά, βάσει της οποίας όλο και περισσότεροι ηγέτες στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις μελών ΔΣ, δίνοντας έτσι μία επιπλέον ώθηση στην καριέρα τους και διευρύνοντας τη δημιουργική εκμετάλλευση των ικανοτήτων τους.  Μέσα από πρωτοβουλίες σαν τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής και το Board Practice Development Program, το CEO Clubs Greece στέκεται δίπλα στους μεγαλύτερους ηγέτες της χώρας, προσφέροντάς τους το απαραίτητο πλαίσιο, έμπνευση αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης έτσι ώστε, όλοι μαζί, να συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ηγεσίας του μέλλοντος."

Για περισσότερες πληροφορίες, CEO Club Greece

Περισσότερα από Forbes

Γ. Σπυρόπουλος (OCTANE): Οι προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν απαιτούν μια εφαρμοσμένη, ευέλικτη στρατηγική

Στο σημερινό αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον θα επιβιώσουν οι πιο προσαρμοστικοί, εξωστρεφείς και ευέλικτοι οργανισμοί, σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της OCTANE.

Andrea Rotunno (ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού): Οι ανάγκες ρευστότητας δεν περιορίζονται σε περιόδους κρίσης

Η ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν 2 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas): Καινοτομίες, Υψηλοί Στόχοι και Ανάπτυξη Ταλέντων

Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ITF Hellas θέτει νέους στόχους με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Με πολυετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού η Optimal έχει φτάσει σήμερα να προσφέρει 360 εξειδικευμένες ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Δούκας.

Gabor Bognar (TotalEnergies): Η Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα για την στρατηγική των πολλαπλών ενεργειών μας

Αλλά και την ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Gabor Bognar, Managing Director της TotalEnergies Marketing Hellas.

CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης που εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές.

Γιάννης Δημαράκης (Scotwork): Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι "τέχνη"

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρείν είναι αναρίθμητες και στην πλειονότητά τους απαιτούν καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν.

Αντώνης Αυγερόπουλος (Nespresso): Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

Το 2023 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις πωλήσεις της Nespresso που προσβλέπει σε μια ακόμη καλή χρονιά το 2024.

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.