Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece - Από το όραμα στην πράξη με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το 2021, το CEO Clubs Greece οραματίστηκε, μέσα από το ανανεωμένο του στρατηγικό αφήγημα, την εξέλιξη του οργανισμού σε ένα "Σπίτι" συλλογικής σοφίας, αειφόρου ανάπτυξης, και μελλοντικής σκέψης. Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του οράματος απετέλεσε η δημιουργία της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του Club: μίας μοναδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που σκοπό έχει να δημιουργεί και να φιλοξενεί σειρά προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του CEO Clubs Greece και βασίζονται σε ένα υβριδικό σχήμα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα με την πρακτική εξέταση κάθε θεματικής, ιδιαίτερα μέσα από παρουσιάσεις κορυφαίων Ελλήνων CEOs που λειτουργούν ως visiting practitioners και μοιράζονται την εξειδικευμένη εμπειρία τους.

Δύο χρόνια από την ίδρυσή της, η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής συνεχίζει δυναμικά το έργο της, ολοκληρώνοντας το πρώτο τρίπτυχο πρόγραμμά της, το οποίο εστίασε στη θεματική "Board Practice Development". Το πρόγραμμα αυτό αποτελείτο από τρεις ενότητες (courses), η καθεμία από τις οποίες ανέπτυξε μία διαφορετική πτυχή του ρόλου ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέροντας ενδελεχή γνώση και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες CEOs που επιδιώκουν να διευρύνουν την καριέρα τους τόσο την Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη ενότητα εστίασε στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας (effectiveness) ενός μέλους ΔΣ, ενώ η δεύτερη στη διαμόρφωση ουσιαστικής εταιρικής παρουσίας μέσω της προστασίας της εταιρικής φήμης (reputation). Τέλος, η τρίτη ενότητα ανέλυσε την εξασφάλιση ενός υγιούς εταιρικού μέλλοντος μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων στρατηγικής ηγεσίας (strategic leadership) των μελών ενός ΔΣ, και βοήθησε τους συμμετέχοντες να μετατραπούν σε καταλύτες στρατηγικής αλλαγής ακονίζοντας την ικανότητά τους να ορίζουν την πλέον κατάλληλη κατεύθυνση προς την οποία θα μπορεί να κινηθεί επιτυχώς η εταιρία τους στο μέλλον, να σχεδιάζουν το απαραίτητο πρόγραμμα διαδοχής (succession planning), και να καλλιεργούν εταιρική κουλτούρα με άξονα την καινοτομία. 

Διευθυντής του προγράμματος ήταν ο κ. Andrew Kakabadse, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Henley Directors’ Forum και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University. Στην υλοποίηση του Board Practice Development Program υποστηρίχθηκε από τον κ. Μιχάλη H. Oικονομάκη, Εκτελεστικό Πρόεδρο του ΔΣ της Πέτρος Πετρόπουλος κα Chairman Practitioner του προγράμματος, καθώς και την κα Nada Kakabadse, καθηγήτρια πολιτικής, διακυβέρνησης, και ηθικής στο Henley Business School, η οποία εμπλούτισε τη δεύτερη ενότητα του προγράμματος με την εξειδικευμένη εμπειρία της. Συνδυάζοντας θεωρία, η οποία βασίστηκε σε εκτενή έρευνα και ανάλυση πρακτικών από 12.500 επιχειρήσεις και 5.000 Διοικητικά Συμβούλια σε 43 χώρες, με την πρακτική μελέτη case studies, συγκεκριμένων εμπειριών και πιθανών λύσεων σε προβλήματα που δύνανται να αντιμετωπίσουν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων  στη χώρα μας, οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τις ηγετικές τους ικανότητες και ενδυνάμωσαν την αξία και συμβολή τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εταιρίας τους.

Για πρώτη φορά το 2023 οι εκπαιδευτικές ενότητες πλαισιώθηκαν από ενδελεχή ανάλυση (assessment) των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντος και ατομικά coaching sessions μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών. Η σημαντικότερη όμως καινοτομία της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής φέτος ήταν η συνεργασία με τις παγκοσμίου εμβέλειας συμβουλευτικές εταιρείες KPMG και RSM με σκοπό οι απόφοιτοι και των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων του Board Practice Development Program να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν assessment του κάθε CEO ως πιθανό υποψήφιο σε θέσεις ΔΣ, αντίστοιχη καθοδήγηση για την βελτίωση της τοποθέτησής του (positioning) στην Ελληνική αγορά, προώθηση των υποψηφίων αυτών σε θέσεις ΔΣ που διαχειρίζονται η KPMG και η RSM, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εταιρεία και σχετίζονται με τις απαιτήσεις και την διακυβέρνηση (governance) θέσεων ΔΣ στην Ελλάδα. 

Με τις παραπάνω επιπρόσθετες υπηρεσίες, το πρόγραμμα μετετράπη πλέον σε μία πρωτοποριακά ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να κατανοήσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους και να προάγουν περαιτέρω την επαγγελματική τους πορεία.

Στηριζόμενη στην επιτυχία του Board Practice Development Program – το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τους συμμετέχοντες – η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της και το 2024 εισάγει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη φορά εστιάζει πάνω στο Leadership Development, είναι και πάλι τρίπτυχο, και ακολουθεί τον μοναδικό συνδυασμό θεωρίας, πράξης και coaching που εισήγαγε η Σχολή από την έναρξη λειτουργίας της. Οι τρεις ενότητες – MasterClasses – που απαρτίζουν το πρόγραμμα εξετάζουν την Ηγεσία υπό το ανανεωμένο πρίσμα της εποχής μας, προσθέτοντας τη συμβολή της επιστήμης και της τεχνολογίας στην βελτίωση της τέχνης του ηγείσθαι. Κατά τη διάρκεια των MasterClasses αυτών, θα αναλυθούν οι λεγόμενοι X-Factors οι οποίοι υπόσχονται να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν καθοριστικά στις ριζικές αλλαγές που παρατηρούνται σε όλους τους κλάδους και τις αγορές, επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη και αφήνοντας ουσιαστικό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο MasterClass θα εστιάσει στη Νευροεπιστήμη της Ηγεσίας (Neuroscience of Leadership): την ικανότητα, δηλαδή, κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και εφαρμογής αυτής της γνώσης για τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων ή της επικοινωνίας με άλλους. Επικεφαλής της ενότητας αυτής θα είναι ο Δρ Νικόλαος Δημητριάδης, Head of Neuro Services, Optimal Group.

Το δεύτερο MasterClass θα επικεντρωθεί στην Ανάπτυξη Αποτελεσματικής Παρουσίας (Building Executive Presence) βελτιώνοντας την αυτογνωσία και δίνοντας βάση στα πλεονεκτήματα των συμμετεχόντων, βοηθώντας τους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και επιρροή, μετατρέποντάς τους σε πηγή έμπνευσης για τις ομάδες τους. Επικεφαλής της ενότητας αυτής θα είναι ο κ. Andy Atkins, Vice-President, Executive & Team Performance Practice Leader στην BTS.


Τέλος, το τρίτο MasterClass θα επικεντρωθεί στον Αντίκτυπο (Impact) που μπορεί να έχει ένας ηγέτης εμπνέοντας απτές αλλαγές σε μεγάλη κλίμακα, και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν το όραμά τους για το μέλλον και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά το όραμα αυτό στις ομάδες τους. Επικεφαλής της ενότητας αυτής θα είναι ο κ. Thomas Kolster, ή όπως είναι επίσης γνωστός ο Mr. Goodvertising, Στοχαστής, Σύμβουλος Marketing & Βιωσιμότητας, Διεθνής Ομιλητής και Συγγραφέας. 

"Όταν οραματιστήκαμε και, εν συνεχεία ιδρύσαμε τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του Club μας", αναφέρει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, "γνωρίζαμε ότι προοριζόταν να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην Ελληνική αγορά όσον αφορά στην ανάγκη των Ελλήνων CEOs να ακονίζουν διαρκώς τις ηγετικές τους ικανότητες μέσα από τη δια βίου μάθηση (life-long learning), συνδυάζοντας πρακτικές και αναλύσεις τόσο από τη διεθνή όσο και από την τοπική πραγματικότητα. Δύο χρόνια μετά, τα αποτελέσματα όχι μόνο μας δικαιώνουν αλλά ξεπερνούν τις αρχικές μας προσδοκίες, ωθώντας μας σε συνεχείς καινοτομίες, νέες συνεργασίες, και δημιουργικά εμπνευσμένες εκπαιδευτικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των μελών μας.

Είναι γνωστό ότι οι συνεχείς προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο επιταχύνουν αλλαγές, πολλές από τις οποίες είναι αναμενόμενες αλλά, παράλληλα, δύσκολο να γίνουν ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας. Οι ανακατατάξεις που προκύπτουν προκαλούν μεταρρυθμίσεις, συχνά ρηξικέλευθες, σε ατομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό, και κοινωνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες CEOs – όπως και τα απανταχού ηγετικά στελέχη – χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να ηγηθούν της νέας εποχής. Η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί πλέον να είναι κυρίως θεωρητική, ούτε έχει την πολυτέλεια να αψηφά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. Εδώ έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής, η οποία δημιουργεί στην Ελλάδα δομές που, μέχρι πρόσφατα, παρέχονταν μόνο στο εξωτερικό, συνδυάζοντας τις ερευνητικές, ακαδημαϊκές, και ευρύτερα εκπαιδευτικές εμπειρίες της παγκόσμιας αγοράς με τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας, ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι απλώς θεωρητικό αλλά να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μελών μας. Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών μας κάνει υπερήφανους και, κυρίως, εμπνέει τα μελλοντικά μας σχέδια που μας επιτρέπουν να είμαστε πάντα στο πλευρό των Ελλήνων CEOs, συν-δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο."

Περισσότερες πληροφορίες για το School of Leadership μπορείτε να βρείτε στο CEO Clubs Greece

 

Περισσότερα από Forbes

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας

Αναπτύσσοντας γόνιμο διάλογο μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και των μελών του CEO Clubs Greece

Ως μέρος κύκλου ομιλιών, υπό τον ευρύτερο τίτλο "On the Frontline", που διοργανώνει το CEO Clubs Greece πραγματοποιήθηκε στο ClubHouse, παρουσίαση του Διοικητή της ΤτΕ, κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Μ. Τόμπρα: H Sephora Greece είναι από τα μεγαλύτερα success stories στην Ευρώπη

Σε μια από τις πιο σημαντικές εμπορικές αγορές στην Αττική σχεδιάζει να ανοίξει κατάστημα έως το τέλος του έτους η αλυσίδα Sephora, όπως αναφέρει η Μαρίλια Τόμπρα Country Director της εταιρείας.

Φ. Κωστόπουλος (Arkas Hellas): Μονόδρομος η διατήρηση των βασικών αξιών μας

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας στον ναυτιλιακό κλάδο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Φίλιππος Κωστόπουλος Managing Director της Arkas Hellas.

Κων. Μαντούδης (Rollex): Γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες της αγοράς με όχημα την 65ετή πείρα μας

"Στόχος είναι να διευρύνουμε την γκάμα μας με καινούργια προϊόντα" όπως αναφέρει ο CEO της εταιρείας Rollex Κωνσταντίνος Μαντούδης.

Αποκλειστική συνεργασία CEO Clubs Greece με το CEO Clubs Network

Μοναδική ευκαιρία πρόσβασης στις αναπτυσσόμενες αγορές μέσα από την αποκλειστική του συνεργασία με το CEO Clubs Network προσφέρει στα μέλη του το CEO Clubs Greece.

Επιτυχές παράδειγμα συν-δημιουργίας από τον Όμιλο SOFTONE και την Global Sustain στο CEO Clubs Greece Forum

O Όμιλος SOFTONE και η Global Sustain ένωσαν τις δυνάμεις τους και συν-δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που υποστηρίζει τις εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες στην απαραίτητη πλέον συμμόρφωση (compliance) με δείκτες ESG.