CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

CEO Clubs Greece: Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ηγέτες του μέλλοντος

Το CEO Clubs Greece μάς έχει συνηθίσει σε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες οι οποίες, απευθυνόμενες στους CEOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, έχουν στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη της ηγεσίας στην Ελλάδα. Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον και με έντονη αίσθηση ευθύνης για τη θετική επίδραση που καλείται να έχει ο οργανισμός στην ηγεσία του αύριο, το CEO Clubs Greece πρωτοστατεί για άλλη μία φορά, αναπτύσσοντας και προσφέροντας το Πρόγραμμα Emerging Leader αποκλειστικά σε εκπροσώπους της γενιάς Ζ (Gen-Z).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης που εστιάζει σε τρεις βασικές θεματικές – Leading Personal Growth, Developing an Impactful Personal Brand και Planning a Successful Career Path – ο συνδυασμός των οποίων, μέσα από σειρά παρουσιάσεων και με τη βοήθεια των πλέον σύγχρονων μεθόδων βιωματικής μάθησης συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, coaching, personal assessment, visualization και role playing, βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.  Ήδη το 1ο Emerging Leader Program ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30-31 Μαρτίου στο ClubHouse στη Μαρίνα Φλοίσβου, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (OΠΑ) και χορηγήθηκε σε 22 επιλεγμένους τελειόφοιτους φοιτητές του τμήματος αυτού. 

Αν και με μία πρώτη ματιά, το πρόγραμμα φαίνεται να κορυφώνεται στη διάρκεια του εντατικού εκπαιδευτικού διημέρου, στην πραγματικότητα σημαντικότατα είναι τόσο τα οφέλη από τη διαδικασία προετοιμασίας, όσο και τα προνόμια που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες ως απόφοιτοι του προγράμματος. Πιο αναλυτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής (screening process), οι φοιτητές περνούν από συνεντεύξεις με εξέχοντες CEOs-μέλη του CEO Clubs Greece, ακονίζοντας ικανότητες που θα τους βοηθήσουν σε επόμενες αντίστοιχες επικοινωνίες τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε ένα alumni group, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργούν ένα δίκτυο που θα τους στηρίξει στα επόμενα βήματά τους, ενώ παράλληλα μπορούν να απολαμβάνουν μοναδικά οφέλη προσφερόμενα από το Club, όπως συμμετοχή στα ετήσια Forums ή και σε άλλα events του οργανισμού,  προσθήκη των βιογραφικών τους σε βάση προσβάσιμη από τους CEOs-μέλη για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης, mentoring, συνεργασίες (ιδιαίτερα μεταξύ των φοιτητών αυτών που έχουν ήδη αναπτύξει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα) και οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων διαλόγου μεταξύ των φοιτητών και CEOs-μελών του Club. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να χτίσει γερά θεμέλια και γέφυρες συνεργασίας της ηγεσίας του σήμερα με αυτή του μέλλοντος, δημιουργώντας μία ενεργή κοινότητα η οποία, μέσα από συνεχή αλληλεπίδραση και επικοινωνία, θα ενδυναμώσει την ηγεσία στη χώρα μας και θα ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο που οραματίζεται να αφήσει το Club στη χώρα μας.

Παράλληλα, πυρήνας στην επιτυχία του προγράμματος τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα θεωρείται ότι είναι η βαθιά συν-δημιουργική διαδικασία μεταξύ πολλών, διαφορετικών πλευρών (εσωτερικών ομάδων εργασίας του Club, εταιρειών-μελών και της Πανεπιστημιακής κοινότητας), η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη μετατροπή της αρχικής ιδέας σε πράξη με απτά, συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.  Έτσι, από τη μία πλευρά, CEOs-και μέλη του Club  συμβάλλουν καθοριστικά, στην προετοιμασία και, φυσικά στη διατήρηση της δυναμικής της νέας αυτής κοινότητας που απορρέει από το πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά, με αφορμή το Emerging Leader Program, το CEO Clubs Greece ξεκίνησε μία μοναδική συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών –  ενός από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της χώρας – του οποίου η ηγετική ομάδα αγκάλιασε και στήριξε από την αρχή την πρωτοβουλία αυτή, επιβεβαιώνοντας και έμπρακτα ότι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά και την πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη

Εκτός βέβαια από τα μέλη του Club και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, το πρόγραμμα έγινε δεκτό με ιδιαίτερη θέρμη και από τους φοιτητές, οι οποίοι εκτίμησαν ήδη από την πρώτη υλοποίηση του προγράμματος τη μοναδική ευκαιρία που είχαν να έρθουν σε επαφή και αλληλεπίδραση για σημαντικό χρονικό διάστημα με εξέχοντες CEOs, παίρνοντας εμπειρίες και συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο μαζί τους. O περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων δίνει στον καθένα την ευκαιρία να ακουστεί, να μη χαθεί σε ένα ανώνυμο πλήθος και να νιώσει ότι η πληροφορία που παίρνει είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες. Ταυτόχρονα, η προσεκτική διαδικασία επιλογής και ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος βοηθούν τους συμμετέχοντες να συνδεθούν με ομότιμούς τους, διαπιστώνοντας μέσα από τις μεταξύ τους συζητήσεις (peer learning) ότι δεν είναι μόνοι τους απέναντι στις προκλήσεις, ακόμα και τους φόβους, που αντιμετωπίζουν. Το γεγονός αυτό τους δίνει την αίσθηση του ανήκειν, γεμίζοντάς τους περηφάνεια για αυτό που είναι και εκπροσωπούν, εσωτερική ηρεμία και τη θετική ενέργεια για το τί μπορούν να επιτύχουν μαζί. 

"Με το πρόγραμμα αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους-συμμετέχοντες να αποκτήσουν συνείδηση για το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, πού θέλουν να κατευθυνθούν και με ποιον τρόπο θα επιτύχουν τον επαγγελματικό στόχο τους," σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. "Βοηθούμε άξιους εκπροσώπους της γενιάς Ζ να κάνουν συνειδητές επιλογές στη ζωή τους, στηριζόμενοι στις αξίες, το όραμά,και τη δυναμική τους. Τους παρακινούμε να σκεφτούν τι τους παθιάζει, ποιος είναι ο σκοπός τους, τι δίνει νόημα στη ζωή τους και τους δίνουμε εργαλεία και μεθοδολογίες που θα τους βοηθήσουν σε αυτή την πορεία. Ως οργανισμός, θεωρούμε χρέος μας να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και την εμπειρία των μελών μας – των σημαντικότερων δηλαδή CEOs της Ελλάδας – στη νέα γενιά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μαζί μία ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το μέλλον της χώρας, ένα μέλλον πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Εμπνευσμένοι από την επιτυχία του πρώτου προγράμματος, δεσμευόμαστε ότι ο διάλογος αυτός που ξεκίνησε ως μία πιλοτική πρωτοβουλία μεταξύ του Club, των μελών του , του πανεπιστημίου και της νέας γενιάς θα εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό, με σκοπό να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες που θα διευρύνουν την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, μετατρέποντας την έννοια της συν-δημιουργίας σε πράξη".

Για περισσότερες πληροφορίες, CEO Club Greece

Περισσότερα από Forbes

Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece: Αναβαθμίζοντας τις ικανότητες των μελών ΔΣ στην Ελλάδα στην Πράξη

Εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθήκων διεθνώς, ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όλο και πιο απαιτητικός.

Πόλυ Λεονταρίδη (ITF Hellas): Καινοτομίες, Υψηλοί Στόχοι και Ανάπτυξη Ταλέντων

Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η ITF Hellas θέτει νέους στόχους με μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη γκάμα πρωτότυπων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αλέξης Δούκας (Optimal): Αυτό που ξεχωρίζει μια πετυχημένη επιχείρηση από μια αποτυχημένη είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Με πολυετή πορεία στο χώρο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού η Optimal έχει φτάσει σήμερα να προσφέρει 360 εξειδικευμένες ποιοτικές και προσωποποιημένες υπηρεσίες, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Δούκας.

Gabor Bognar (TotalEnergies): Η Ελλάδα αποτελεί καλό παράδειγμα για την στρατηγική των πολλαπλών ενεργειών μας

Αλλά και την ισορροπημένη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρει ο Gabor Bognar, Managing Director της TotalEnergies Marketing Hellas.

Γιάννης Δημαράκης (Scotwork): Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι "τέχνη"

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρείν είναι αναρίθμητες και στην πλειονότητά τους απαιτούν καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν.

Αντώνης Αυγερόπουλος (Nespresso): Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη

Το 2023 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις πωλήσεις της Nespresso που προσβλέπει σε μια ακόμη καλή χρονιά το 2024.

Ανδρέας Πετρόπουλος (Convert Group): Ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρώπης με στρατηγική, μέθοδο και κατάλληλη εταιρική κουλτούρα

Ο CEO της Convert Group αποκαλύπτει τους στόχους της εταιρείας για το τρέχον έτος, με αιχμή του δόρατος την καινοτόμο ΑΙ πλατφόρμα της που έχει ήδη παρουσία σε 21 χώρες και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Ποια είναι η BayWa r.e. και ποια η παρουσία της στη διεθνή αγορά της πράσινης ενέργειας;

Στην BayWa r.e. we r.e.think energy, δηλαδή επαναπροσδιορίζουμε πώς παράγεται, πώς αποθηκεύεται και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενέργεια.

Η Δυναμική της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece

Η κα Γ. Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, και ο Δρ Π. Λουκόπουλος, Chairman and Managing Director, Signify Hellas SA και Vice President Education & Learning, CEO Clubs Greece, μιλούν για τους στόχους της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής.

CEO Clubs Greece: Εμβαθύνοντας στις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Α. Μεσόγειο και στην επίδρασή τους στο ελληνικό επιχειρείν

Πιστός, για τρίτη χρονιά, στο ετήσιο "ραντεβού" του με το Club και τα μέλη του, ο κ. Συρίγος εστίασε στα πλέον φλέγοντα ζητήματα της περιοχής μας,

Xρίστος Καχραμάνογλου (Viopol): Στόχος να αναπτυχθούμε στη διεθνή αγορά μέσα από στρατηγικές συνεργασίες

"Για εμάς το ESG δεν είναι μόνο μια δέσμευση ευθύνης, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του οργανισμού μας", τονίζει ο CEO της VIOPOL, Χρίστος Καχραμάνογλου.

Δημήτρης Ζαχαρόπουλος (PowerZ):  50 χρόνια πορείας,  καινοτόμων ηλεκτρολογικών εφαρμογών και φωτισμού

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της PowerZ χαρακτηρίζει την ιστορική της πορεία και την εμπορική της επέκταση αναφέρει ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, CEO της εταιρείας